lunes, 4 de abril de 2011

Joves GLTB i Jo, Tu, Nosaltres- Campanya de sensibilització

La Coordinadora Gai Lesbiana realitza una campanya de sensibilització de joves i adolescents vers el fet homosexual i transsexual. Aquesta campanya compta amb el suport de la Regidoria de Dones i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.


La federació d’associacions Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya i l’associació PANDORA: Recursos Dona han realitzat una campanya destinada a sensibilitzar i informar els joves sobre qüestions relacionades amb l’orientació i la identitat sexual.


La campanya consta de tres materials gràfics en format de postal que pretenen, amb un disseny actractiu per als i les adolescents, facilitar contingut entorn la realitat dels i de les joves LGTB.


En els materials apareixen joves amb diferents identitats: un jove heterosexual, una noia lesbiana, un noi gai, una noia bisexual, un noi transsexual i una noia transsexual. Arran d’aquests personatges es reflexiona sobre què els ha implicat el reconeixement de les seva orientació o identitat sexual. S’aporta informació sobre l’homosexualitat i la transsexualitat així com sobre el que és i significa l’homofòbia i la transfòbia.


El contingut dels materials va ser elaborat per professionals de la psicologia i l’educació de l’associació PANDORA: Recursos Dona, entitat membre de la Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya, tot aportant la seva àmplia experiència en el món de la pedagogia i l’educació així com en l’assessorament a centres educatius en l’atenció a la diversitat sexual. La informació que s’inclou té l'objectiu de trencar certs estereotips sobre els gais, lesbianes i transsexuals i afavorir el respecte a la diversitat d’identitats afectives i sexuals.


Des de PANDORA: Recursos Dona s’explica: “L’orientació sexual és la primera causa d’assetjament escolar a les escoles i instituts i l’assetjament escolar per orientació sexual és la primera causa de suïcidis entre joves i adolescents. És bàsic que el jovent rebi informació completa sobre la diversitat afectivo-sexual, per millorar el nivell de benestar dels joves gais i lesbianes i per lluitar contra l'homofòbia present en molts adolescents heterosexuals".


L’objectiu principal d’aquesta campanya és que els i les adolescents rebin una educació en valors que reconegui i protegeixi la diversitat afectivo-sexual, promovent el respecte per totes les orientacions sexuals i identitats sexuals i de gènere i que puguin valorar la diversitat com quelcom positiu que enriqueix la nostra societat. El material imprès serà distribuït pels punts d’informació juvenils (PIJ), centres cívics, escoles de secundària, biblioteques públiques i espais d'oci de Barcelona.
Més informació: Pandora: Recursos Dona Tel.: 932269864 pandora@pandorapsicologia.com http://www.pandorapsicologia.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario