QUI SOM


Panora: Recursos per la Igualtat i la no-discriminació de les dones és una associació que va nèixer a l'anu 2005, formada en la seva majoria per professionals de la psicologia i de l’educació, que té com objectiu afavorir les relacions igualitàries i no discriminatòries entre sexes i l’atenció a la diversitat d’identitats de gènere i sexuals.

 Pandora" (John William Waterhouse, 1896)


La nostra lliure versió del mite
Tractem de treure totes les pors que no ens deixen avançar, l’ansietat i la tristor que ens oprimeix, les passions destructives que ens consumeixen, i donem pas a l’esperança, l’esperança a la força del creixement i les passions creadores. MISSIÓ

Potenciar la creació de programes socials i de serveis relacionats que afavoreixin la lluita contra el sexisme i l’atenció a la diversitat de gèneres i sexuals.

VALORS
Els principals valors que ens mouen són la igualtat de gènere, la no-discriminació per raó de sexe/gènere i l’apoderament de les dones, partint de la sensibilització i intervenció comunitària i el treball en xarxa.

VISIÓ
Ser una organització de referència en la lluita contra el sexisme, l’apoderament de les dones i l’eradicació de la lgtBifòbia

ORGANITZACIÓ

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació.
La Junta de Directiva regeix, administra i representa l’associació.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General.

La junta directiva està formada per:
Presidenta: Mónica Timón Herrero
Secretària: Neus Pesudo Casas
Tresorera: Inma García Serrano