TRANSPARÈNCIA

En aquest apartat del web la nostre entitat posa a disposició del visitant tota la informació derivada del compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finançament, Estatuts


FINANÇAMENT:

Institucions i administracions públiques.
Generalitat de Catalunya
  • Departament de Treball, Afers Social i Famílies
  • Direcció General d'Acció Cívica i comunitària
Diputació de Barcelona.
  • Igualtat i Ciutadania
Ajuntament de Barcelona:
  • Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
  • Agència de Salut Pública.
  • Feminismes i LGTBI.
Institut Català de les Dones


ESTATUTS