miércoles, 11 de abril de 2018

SUPERANT LES DEPENDÈNCIES AFECTIVES- el camí cap a relacions sanes I igualitàries


Taller adreçat a dones lesbianes, bisexuals i pansexual així com a qualsevol dona que s’identifiqui amb una identitat de gènere o afectiva-sexual no normativa.

Com detectar una dependència emocional?
Per què caic en relacions de dependència?
Com puc afrontar i superar una dependència emocional?
Taller on reflexionarem sobre com el fet de ser dones i la socialització del gènere afecta/ha afectat la nostra manera de pensar i viure les relacions. L'establiment de relacions sanes i igualitàries parteix d'un reconeixement i apoderament de les nostres identitats com a dones que afavoreix una trobada amb nosaltres mateixes i amb l'altre lliure d'estereotips i normes prefixades.  El taller facilitarà un espai de reflexió i debat, de compartir experiències facilitant eines per facilitar aquest procés d'apoderament entorn les nostres relacions.
Metodologia
El taller es durà a terme mitjançant diferents dinàmiques que ens permetran la introspecció personal

DURADA: 8h en 4 sessions de 2h cadascuna
DATES: 18 i 25 d’abril I 2 I 9 de maig
LLOC: Casa del Mar C/ Albareda 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario